CADCollege logo
menu    inhoud        print    contact     cursuskalender    

Opleiding of cursus

U kunt losse cursussen volgen die afgesloten worden met een deelnamecertificaat van Autodesk. U kunt echter ook een opleiding volgen die, naast de certificaten afgesloten wordt met een MBO-deelkwalificatie of een HBO-verklaring. U bewijst dan niet alleen dat u aanwezig was, maar ook dat u het geleerde kent en in de praktijk kunt toepassen. Deze opleidingen kosten u meer tijd en moeite, maar u krijgt uiteindelijke een zeer waardevol papier in handen.

Samenwerkingverbanden

Voor deze opleidingen werkt TEC / CADCollege samen met de Hogeschool SDO voor de HBO-opleidingen en met de Stichting MBO-Nederland voor de MBO-certificaten. Bovendien wordt er samengewerkt met docenten van de Hogeschool van Amsterdam voor de beoordeling van toetsen en opdrachten. Door de scheiding van opleiden en toetsen wordt volledige objectiviteit gegarandeerd ten aanzien van de studieresultaten. Ook de unieke opleidingsdidactiek waar TEC / CADCollege zo bekend door is, staat garant voor een succesvol eindresultaat.

Trajecten

De opleidingen worden binnen het CADCollege trajecten genoemd. De MBO- en HBO-trajecten verschillen in toelatingseisen en niveau. Maar er zijn ook andere verschillen, zoals de duur van de opleiding, de richtingen en de toetsing. Bij de MBO-deelkwalificatie zult u een toets moeten afleggen. Deze toets bestaat onder andere uit een model en een tekening. Voor de HBO-verklaring zult u een opdracht moeten uitvoeren inclusief verslaglegging, presentatie en verdediging.
In de volgende tabel staan enige in het oog springende verschillen opgesomd.

Alg: Algemeen (AutoCAD)
Metaal:  (Inventor)
Media: (3ds Max)
Bouw: Revit

  Alg Metaal media Bouw Resultaat Duur  / doorlooptijd +/- Afsluiting
MBO traject x x     MBO-deelkwalificatie 190 uur / 4-6 maanden toets
HBO traject x x x x HBO-verklaring 440 uur / 6-8 maanden opdracht

Verdere uitleg

Klik voor verdere uitleg in de linker kantlijn.