CADCollege logo
TEC heeft in haar 33 jarige bestaan duizenden tekenaars en con­struc­teurs op hun weg mogen helpen. De beste CAD ge­brui­kers en CAD system ma­na­gers van ons land hebben bij TEC een HBO tra­ject gevolgd. TEC heeft 5x een onder­schei­ding ge­kre­gen van Au­to­desk. Een ga­ran­tie voor kwa­li­teit.

TEC / CADCollege, Kerkenbos 1018b, NL-6546 BA Nijmegen, tel: 024-3565677, fax: 024-3541931 email: info@ cadcollege.nl