CADCollege logo

AutoCAD kaarten, Revit omgeving foto's en 3D model

De kaarten vormen een extra bonus voor de lezers van de boeken en de cursisten van het CADCollege. Er is op basis van openbare gegevens van het Kadaster een programma gemaakt voor AutoCAD bestanden. Deze kaarten kunt u in AutoCAD of Revit plaatsen en delen met derden. (CC-BY Kadaster 2021) . Veel plezier met het gebruik van de kaarten. Download hier een voorbeeld: Vesting Bourtange

Bourtange

Demonstratiefilm over het gebruik van de kaart

Kadastralekaart en erfgrens

Op deze kaart zijn panden, perceelgrenzen en perceelnummers opgenomen zoals deze bij het kadaster bekend zijn. U kunt deze tekening bijvoorbeeld gebruiken voor het opmeten van oppervlakten of voor het positioneren van uw ontwerp.
Kadastralekaart
De gegevens van het kadaster zijn tot 20 cm nauwkeurig. De wegen zijn minder nauwkeurig. De gegevens zijn weergegeven in RD new (EPSG:28992). De maten zijn vertaald naar millimeters, zodat u deze direct kunt gebruiken in AutoCAD en Revit. U kunt ook kiezen voor meters. Voor een vergunningstekening raden wij aan om bij het Kadaster een tekening op te vragen.

De tekening is opgebouwd uit meerdere lagen. U kunt deze een kleur geven of (on)zichtbaar maken. De perceelnummers worden bijvoorbeeld pas zichtbaar als u de juiste laag zichtbaar maakt.
 • Navigeer naar het perceel.
 • Zet de zoominstelling op 100 meter.
 • Kies voor de eenheden millimeter (mm) of meter (m).
 • Klik op de knop Nationaal georegister > DXF. 
 • In AutoCAD: Zet de juiste lagen aan bijvoorbeeld de perseelnummers.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Een kadastrale kaart is niet altijd voldoende voor een ontwerp van een woning. Denk bijvoorbeeld aan een sloot die over het perceel loopt. Ook al ligt deze op uw perceel; u mag daar niet bouwen. Daarom moet u ook een afbeelding van de Basisregistratie Grootschalige Topografie gebruiken.
BGT kaart
Deze kaart is tot op 20 cm nauwkeurig. De BGT kan momenteel alleen als een image (PNG) worden gedownload. In het verleden heeft het kadaster deze ook als vectorbestand vrijgegeven, maar dat was zo succesvol dat de servers overbelast werden en ze daarmee zijn gestopt.

Er wordt een grote gedetailleerde afbeelding  samengesteld. U legt deze onder de kadastrale kaart.
 • Open kadastrale kaart in AutoCAD zoals hierboven beschreven.
 • Download de PNG. (100m = 1904x1904 pixels, 200m = 3808x3808 of 500m = 4760x4760)
 • Open deze als foto.
 • In Paint: Klik rechts, Activeer [Kopiëren].
 • In AutoCAD: Klik rechts, Activeer [Plakken]. Kies punt linksonder van kadastrale kaart. Kies punt rechtsonder van kadastrale kaart. Type 0 voor de hoek.
 • In AutoCAD: Klik rechts op de afbeelding. Kies voor [Draw order > Send to Back].

Luchtfoto

Een luchtfoto toont ook details en bouwsels die niet in het kadaster zijn opgenomen.
Luchtfoto
De luchtfoto die u kunt downloaden is dit jaar of het vorige jaar gefotografeerd. Deze is dus veel nieuwer dan de afbeeldingen van Google of Bing.  De nauwkeurigheid is 50 cm. De foto is onthoekt, waardoor het lijkt of direct van boven gefotografeerd is. Dit is niet erg gelukt voor hoge gebouwen, zoals kerktorens of hoogbouw, maar voor laagbouw ziet dit er best goed uit. Omdat de foto's in de de zomer gemaakt zijn, ziet u helaas het bladerdek van de bomen en niet wat daaronder ligt. Het kadaster heeft nauwkeuriger foto's die in de winter zijn gemaakt, maar deze zijn niet openbaar.
 • U plaatst een luchtfoto op dezelfde wijze als de BGT.

3D terrein in AutoCAD

Een 3D model kunt u gebruiken om uw ontwerp in de omgeving te tonen.
3D kaart
Vanuit de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN3) is een 3D model gemaakt. Nederland is gescand met een horizontal nauwkeurigheid van 50 cm en een verticale nauwkeurigheid van 10 cm. Deze punten van de scan zijn omgezet naar vlakken voor AutoCAD. De werkwijze is vrijwel hetzelfde als voor een gewone kadastrale kaart.
 • Stel de zoominstelling in op 100 meter.
 • Activeer het keuzevakje 3D.
 • Download het model.
 • In AutoCAD: Stel de weergave in op [Shaded].
 • In AutoCAD: U kunt de laag met bomen aan- of uitzetten.
 • In AutoCAD: U kunt de laag met dakvormen aan- of uitzetten.
 • In AutoCAD: U kunt de laag met hoogtelijnen aan- of uitzetten.

3D terrein in Revit

Een 3D model kunt u gebruiken om uw ontwerp in de omgeving te tonen.
Stap1: Start met uw project. Stap 2: Download de 3D BIM omgeving. Stap 3: Maak een nieuw project, koppel beide bestanden en werk uit volgens de uitleg van het nieuwste boek Revit. Hoofdstuk 7 Vogelvlucht Terreinontwerp.
Binnen een uur een terrein in RD Nieuw (EPSG 28992) en NAP. Met details, zoals grondgebruik, stoepranden en meetbare waarden zoals de hoeveel zand/grond die moet worden aangebracht. + BESTELLEN

Diverse

U kunt kaarten combineren.
 • Zoom in op 100 meter.
 • Download een kaart.
 • Gebruik de windroos  om 100 meter te pannen.
 • Download een tweede kaart.
 • In AutoCAD: Selecteer alle elementen van de tweede kaart.
 • In AutoCAD: Klik op de rechter muisknop en kies voor: [Kopieren]
 • In AutoCAD Schakel om naar de eerste kaart.
 • In AutoCAD: Klik op de rechter muisknop en kies voor: [Paste > To Original Coordinates]