CADCollege logo

AutoCAD kaarten, Revit omgeving foto's en 3D model

De kaarten vormen een extra bonus voor de lezers van de boeken en de cursisten van het CADCollege.

Er is op basis van openbare gegevens van het Kadaster een programma gemaakt voor AutoCAD bestanden. Deze kaarten kunt u in AutoCAD of Revit plaatsen en delen met derden. (CC-BY Kadaster 2021) . Veel plezier met het gebruik van de kaarten. Download hier een voorbeeld: Vesting Bourtange

Bourtange

Demonstratiefilm over het gebruik van de kaart

Vernieuwingen

Om nieuwe mogelijkheden van AutoCAD zoals Geolocation mogelijk te maken zijn we de DXF versie aan het updaten van DXF12 naar een nieuwere versie. Momenteel is dat DXF 2018. De definitieve versie ligt nog niet vast. Als u alleen kunt werken met een oudere versie, geef ons dat aan. We kunnen daarmee besissen wat de definitieve versie gaat worden. Voor een snelle oplossing kunt u voorlopig de gratis ODA file converter gebruiken.

Kadastralekaart en erfgrens

Op deze kaart zijn panden, perceelgrenzen en perceelnummers opgenomen zoals deze bij het kadaster bekend zijn. U kunt deze tekening bijvoorbeeld gebruiken voor het opmeten van oppervlakten of voor het positioneren van uw ontwerp.
Kadastralekaart
De gegevens van het kadaster zijn tot 20 cm nauwkeurig. De wegen zijn minder nauwkeurig. De gegevens zijn weergegeven in RD new (EPSG:28992). De maten zijn vertaald naar millimeters, zodat u deze direct kunt gebruiken in AutoCAD en Revit. U kunt ook kiezen voor meters. Voor een vergunningstekening raden wij aan om bij het Kadaster een tekening op te vragen.

De tekening is opgebouwd uit meerdere lagen. U kunt deze een kleur geven of (on)zichtbaar maken. De perceelnummers worden bijvoorbeeld pas zichtbaar als u de juiste laag zichtbaar maakt.
 • Navigeer naar het perceel.
 • Zet de zoominstelling op 100 meter.
 • Kies voor de eenheden millimeter (mm) of meter (m).
 • Klik op de knop Nationaal georegister > DXF. 
 • In AutoCAD: Zet de juiste lagen aan bijvoorbeeld de perseelnummers.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Een kadastrale kaart is niet altijd voldoende voor het ontwerp van een woning.
Kadastralekaart
Denk bijvoorbeeld aan een sloot die over het perceel loopt. Ook al ligt deze op uw perceel; u mag daar niet bouwen. Daarom moet u niet alleen de kadastrale kaart, maar ook de Basisregistratie Grootschalige Topografie gebruiken.

Activeer "☑ uitgebreid" om de BGT te downloaden. Deze kaart is tot op 20 cm nauwkeurig. Sommige gemeenten hebben de symbolen van het IMgeo (Informatiemodel Geografie) opgenomen. Als dat zo is,  worden deze getoond in het CAD bestand.

Groter gebied

U kunt kaarten combineren.

Kadastralekaart
 • Download een kaart.
 • Gebruik de windroos  om 100/200/500/1000 meter te pannen.
 • Download een tweede kaart.
 • In AutoCAD: Selecteer alle elementen van de tweede kaart.
 • In AutoCAD: Klik op de rechter muisknop en kies voor: [Kopieren]
 • In AutoCAD Schakel om naar de eerste kaart.
 • In AutoCAD: Klik op de rechter muisknop en kies voor: [Paste > To Original Coordinates]

Afstand en hoogte

Als u de kaart instelt op 100 meter of minder kunt u afstanden en hoogtes uitlezen. Als u op een gebouw klikt heeft u de hoogte van het gebouw op dat punt. Klikt u op de grond, dan wordt de hoogte van het maaiveld getoond. De afstand die gegeven wordt is in meters tussen de laatste twee punten.

Luchtfoto

Luchtfoto Een luchtfoto toont bouwsels die niet in het kadaster zijn opgenomen.

De luchtfoto is dit jaar of het vorige jaar gefotografeerd. Deze is dus veel nieuwer dan de afbeeldingen van Google of Bing.  De nauwkeurigheid is 50 cm. De foto is onthoekt, waardoor het lijkt of direct van boven gefotografeerd is. Dit is niet erg gelukt voor hoge gebouwen, zoals kerktorens of hoogbouw, maar voor laagbouw ziet dit er best goed uit.

Er wordt een grote gedetailleerde afbeelding samengesteld. Dit kan even duren. U legt de foto in AutoCAD onder de kadastrale kaart.

 • Open de kadastrale kaart in AutoCAD zoals hierboven beschreven.
 • Download de PNG. (100m = 1904x1904 pixels, 200m = 3808x3808 of 500m/111m = 4760x4760)
 • Open deze als foto.
 • In Paint: Klik rechts, Activeer [Kopiëren].
 • In AutoCAD: Klik rechts, Activeer [Plakken]. Kies punt linksonder van kadastrale kaart. Kies punt rechtsonder van kadastrale kaart. Type 0 voor de hoek.
 • In AutoCAD: Klik rechts op de afbeelding. Kies voor [Draw order > Send to Back].

3D verantwoording

Ondergrond
De ondergrond is opgebouwd aan de hand van de AHN en de BGT. De AHN wordt met een vliegtuigje eenmaal in de zoveel jaar ingemeten. De BGT wordt voor ons 3D model een aantal maal per jaar vernieuwd. Vanuit deze gegevens zijn verschillende objecten gemaakt die opgedeeld zijn in verschillende lagen.
 • 3D_maaiveld_punten: Op deze laag staan de meetpunten van de AHN. Deze laag staat uit.
 • 3D_maaiveld_vlakken / 3D_water_vlakken: Deze lagen geven de gemeten ondergrond weer. Ze zijn nodig voor de ondergrond in Revit.  Deze laag staat voor Revit aan, maar zou voor AutoCAD uitgezet moeten worden.
 • 3D_maaiveld_hoogtelijnen. Hoogtelijnen om 100 mm. Deze laag staat uit.
 • 3D_xxxx_vlakken: Deze lagen combineren de vlakken van de BGT met de AHN. Deze lagen liggen 100 mm boven de lagen van het maaiveld om deze duidelijk zichtbaar te hebben. Deze lagen staan aan.

Gebouwen
De gebouwen zijn overgenomen van de "3D geoinformation research group TUDelft". Deze worden om de zoveel jaar vernieuwd.

Ondergrond in relatie tot gebouwen
Omdat de BGT vaker wordt vernieuwd dan de gebouwen, ontstaan er soms gaten in de ondergrond. In werkelijkheid zijn de gaten bezet door gebouwen die recentelijk zijn gebouwd.

3D terrein in Autodesk AutoCAD

Een 3D model kunt u gebruiken om uw ontwerp in de omgeving te tonen.

Vanuit de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN4) is een 3D model gemaakt. Nederland is gescand met een horizontal nauwkeurigheid van 50 cm en een verticale nauwkeurigheid van 10 cm. Deze punten van de scan zijn omgezet naar vlakken voor AutoCAD. De werkwijze is vrijwel hetzelfde als voor een gewone kadastrale kaart.


 • Stel de zoominstelling in op 100 meter.
 • Activeer het keuzevakje 3D.
 • Download het model.
 • In AutoCAD: Zet de laag 3D_Maaiveld_vlakken uit. (Deze is alleen voor Revit.)
 • In AutoCAD: U kunt de laag met bomen aan- of uitzetten.
 • In AutoCAD: U kunt de laag met dakvormen aan- of uitzetten.
 • In AutoCAD: U kunt de laag met hoogtelijnen aan- of uitzetten.

3D terrein in Autodesk Revit


Een 3D model kunt u gebruiken om uw ontwerp in de omgeving te tonen.

Stap1: Start met uw project. 
 
Stap 2: Download de omgeving. Kies 100 meter. Kies 3D.
 • Revit 2023: download het BIM bestand.
 • Revit 2024: download het CAD bestand. Dus niet BIM!!!
 
Stap 3: In Revit. Kiest Insert > Link CAD.  Gebruik de hoogte die u afleest onderaan de internetpagina.
Werk uit volgens de uitleg van het boek Revit 2023. Hoofdstuk 7 Vogelvlucht Terreinontwerp. Boek Revit 2024 Hoofdstuk 3.

Binnen 15 minuten een terrein in RD Nieuw (EPSG 28992) en NAP. Met details, zoals grondgebruik, stoepranden en meetbare waarden zoals de hoeveel zand/grond die moet worden aangebracht. 

+ BOEK BESTELLEN

3D terrein in Autodesk Fusion of voor een 3D print


Met het programma Autodesk Fusion kunt u een mesh vereenvoudigen en wegschrijven als STL bestand voor bijvoorbeeld een 3D printer. Het programma is voor persoonlijk gebruik gratis.
In Fusion kiest u voor Upload om het bestand naar uw map te kopieren. Daarna opent u het 3D DXF-bestand.

3D terrein in Autodesk 3ds Max


Het programma Autodesk 3ds Max is bij uitstek geschikt voor bewerkingen aan een Mesh model. Het is bijzonder snel bijvoorbeeld bij het opslaan van een stl of obj bestand.
Start met een nieuw bestand en importeer het 3D DXF-bestand dat u heeft aangemaakt met deze site. Zet de laag 3D_Maaiveld_vlakken uit.

Polyface Mesh -> Subdivision Mesh -> Solid3D / Surface

De 3D kaarten worden aangemaakt met de elementen 3dFace, Polyface Mesh en Polylijn3D. Deze elementen zijn zeer flexibel, omdat u de grips van de randen makkelijk kunt rekken. Zo kunt u meetfouten of modelfouten makkelijk corrigeren. Deze elementen zijn goed genoeg voor AutoCAD of Revit.
Er bestaan programma's zoals Inventor die niet kunnen omgaan met een Polyface Mesh. Deze werken alleen met een Solid3D of een Surface. AutoCAD kan al deze elementen aan. U zet de polyface Mesh in AutoCAD om naar een Subdivision mesh en het Subdivision Mesh zet u om naar een Solid3D of een Surface. Achteraf activeert u het commando ACISOUT om een sat model aan te maken, zodat andere programma's deze kunnen lezen.
Hier volgen de stappen om de polyface om te zetten naar een Solid3D of Surface.
 • Zoom in op 100 meter. Kies 3D
 • Download een kaart.
 • Werk verder met AutoCAD.
 • **** gebouwen
 • Zet de weergave op "Shaded with Edges".
 • Selecteer de gebouwen.
 • Type in: FACETERSMOOTHLEV -1
 • Activeer het commando: MESHOPTIONS. Kies de optie "Mostly Quads". Klik op OK.(facetermeshtype: 1)
 • Er volgt een vraag of u een Mesh wilt maken. Bevestig dit.
 • Selecteer de meshes. Activeer: CONVTOSOLID.
 • Er zijn dan een beperkt aantal meshes die niet automatisch geconverteerd worden. Dat zijn voornamelijk gebouwen met dakkapellen.
  Selecteer opnieuw de meshes. Activeer CONVTOSURFACE.
  Selecteer een enkele Surface. Activeer SCULPT. De omsluitende surfaces worden gevuld met Solids