CADCollege logo

Tekeninglezen installatietechniek

Computer Ondersteund Onderwijs voor tekeninglezen in de Installatietechniek van cv, gas en water. U ziet ruimtelijke afbeeldingen, als werkelijkheid, in relatie tot de CAD-tekeningen. Onderstaand treft u u verschillende modules omschreven.

Beschrijving van de modules

 • 5 modules met

 • 15 normale thema's en

 • 5 moduletoetsen

ALG1 Plattegronden, doorsneden

 • alg_1_1 Begane grond
 • alg_1_2 Verdiepingen
 • alg_1mt Moduletest

In het eerste deel van deze module wordt de plattegrondtekening uitgelegd. Er wordt een huis getoond. Een aantal onderdelen aan de buitenzijde van het huis worden benoemd en aangewezen. Een mes doorsnijdt het huis. Het gedeelte boven de doorsnijding wordt van het huis getild. Het huis wordt nu schuin en vervolgens recht van boven bekeken. Naast het huis verschijnt de plattegrondtekening. De ruimten en huisraad worden benoemd en lichten op in de tekening en in de plattegrond. Bij de oefeningen wordt de plattegrondtekening en de scheve projectie van het doorsneden huis getoond. Met een pijl wordt een muur in de plattegrondtekening of in de projectie aangewezen. De cursist moet deze in de andere afbeelding aanwijzen. Het tweede gedeelte behandelt plattegronden en doorsnijdingen van een huis met verdiepingen. Een rijtjeshuis wordt rechts op het scherm getoond. Dit huis wordt horizontaal doorsneden op de begane grond. Hierna wordt de plattegrondtekening van de begane grond links getoond. Op dezelfde manier wordt het huis doorsneden op de verdieping, op de zolder en bij de fundering. Links wordt de bijbehorende plattegrondtekening getoond.

ALG2 Tekeningsoorten, bouwkundige symbolen

 • alg_2_1 Tekeningsoorten
 • alg_2_2 Muurdoorbrekingen
 • alg_2_3 Vloer / trap
 • alg_2_4 Sanitair en meubels
 • alg_2mt Moduletest Tekeningen/symbolen

Deze module behandelt verschillende tekeningsoorten en bouwkundige symbolen volgens NEN 114. De tekeningsoorten die aan bod komen zijn: situatietekening, bestektekening, verzameltekening van kozijnen en detailtekening. De bouwkundige symbolen die behandeld worden zijn: muurdoorbrekingen, balklaag, vloeren en trappen, keuken, sanitair en meubilair. Bij de theorie wordt een afbeelding van de werkelijke bouwkundige constructie rechts op het scherm getoond en het bijbehorende symbool links. De oefeningen worden gegeven in de vorm van meerkeuze vragen. Bij de eindtoets wordt een bestektekening gebruikt.

PID1 CV Installaties

 • pid_1_1 Leidingen
 • pid_1_2 leidingen 2
 • pid_1_3 cv symbolen
 • pid_1mt Moduletest

In het eerste deel van deze module worden de leidingen behandeld, vervolgens de symbolen en als laatste wordt getoetst of de cursist de juiste leiding of het juiste symbool kan plaatsen in een plattegrondtekening.

PID2 Gas Installaties

 • pid_1_1 leidingen1
 • pid_1_2 leidingen 2
 • pad_7_2 gas symbolen
 • pid_2mt moduletest

In het eerste deel van deze module worden de leidingen behandeld, vervolgens de symbolen en als laatste wordt getoetst of de cursist de juiste leiding of het juiste symbool kan plaatsen in een plattegrondtekening.

PID3 Water Installaties

 • pid_1_1 leidingen 1
 • pid_1_2 leidingen 2
 • pad_7_3 water symbolen
 • pid_3mt moduletest

In het eerste deel van deze module worden de leidingen behandeld, vervolgens de symbolen en als laatste wordt getoetst of de cursist de juiste leiding of het juiste symbool kan plaatsen in een plattegrondtekening.