CADCollege logo

Leerboek Revit 2023, Bouw Informatie Modelleren

Auteur ir. R. Boeklagen

Het standaard studieboek / naslagwerk voor Revit versie 2023, geschikt voor de beginnende en ervaren tekenaar in de bouw. Dit boek is Nederlandstalig en gebruikt de Nederlandse bouwwijzen.

Boek Revit 2023

€64,50 (incl. btw) incl. gratis tools en instructiefilms + BESTELLEN
  • Nederlandse tekst
  • Nederlandse tekennormen
  • Voor beginnende gebruiker
  • Voor gevorderde gebruiker
bel voor advies op maat:
024 356 56 77 of type uw vraag

Startende- en gevorderde gebruikers

Het boek Revit 2023 biedt de beginnende- en gevorderde 3D CAD-tekenaar een stapsgewijze kennismaking en diepgang met de CAD en BIM vanaf de eerste muur tot en met de bestektekening. Na iedere stap volgt een schermafdruk, zodat de lezer de vorderingen kan controleren. Door deze secure instructie van de auteur is het boek zo volledig dat de beginner gemakkelijk zelfstandig uit de voeten kan. Het boek biedt een groot aantal oefeningen. Lukt het niet om een oefening te maken? Op internet vindt u instructiefilmpjes van bijna elke opgave!.

Veranderingen met vorige versies

Alle hoofdstukken zijn aangepast aan de nieuwe versie en aan gewijzigde inzichten. Het hoofdstuk over terrein is volledig herzien en vereenvoudigd doordat er op internet makkelijker een 3D omgeving te downloaden is. Vanaf de eerste hoofdstukken worden Parts gebruikt om het 3D model klaar te maken voor fabricage. Dat beïnvloedt veel hoofdstukken. Het hoofdstuk over de installatietechniek is uitgebreid.  

Bestelgegevens

Titel Revit 2023, Bouw Informatie Modelleren
Auteur
Uitgever TEC / CAD College te Nijmegen, (024) 3565677
Distributie voor de boekhandel Centraal Boekhuis
Bestel direct
ISBN 978-94-92250-57-5
Uitgave Gebonden met leeslint, 1648 pagina's met duizenden afbeeldingen
Prijs
€64,50
Inhoudsopgave pdf

Vogelvlucht Algemeen, 370 blz

De eerste hoofdstukken geven een overzicht van de werkwijze met Revit. U bouwt in een klein aantal lessen een woning. U gebruikt standaardcomponenten die voorbereid zijn. Aan het eind van dit deel verandert u de woning door de families aan te passen en nieuwe componenten toe te voegen met In-place modelling. Doordat er veel is voorbereid krijgt u snel een indruk vanaf de eerste schets tot en met de bestektekening. De les over het terrein is volledig aangepast. In de lessen is de techniek van de Parts verwerkt omdat de systeemfamilies daarmee meer aan realiteit winnen.  

Vogelvlucht Installaties/Constructies, 30 blz

De lessen starten met het samenwerken (Eng Collaboration & Copy Monitor) en disciplines. Daarna volgt de praktijk met een installatie van hemelwaterafvoer en de constructie van stalen dakspanten en wapening.

Vogelvlucht Terreinontwerp, 30 blz

U leert hoe u de 3D omgeving overneemt naar Revit, inclusief 3D gebouwen, wegen, percelen en 3D grondgebruik. Met een klein aantal klikken een realistische omgeving die u kunt gebruiken voor de berekening van de grond die aangevoerd moet worden en die u gebruikt voor de inrichting van het terrein.

2D Tekenen, 75 blz

Dit deel richt zich op de algemene 2D tekenfuncties zoals het positioneren, bematen en wijzigen. De vaardigheden die u in dit deel aanleert gebruikt u in alle andere delen.

Systeemfamilies, 550 blz

Dit deel begint met het maken van een template met onder andere aanzichten en een stempel. Dat is de opzet van een project. Daarna worden alle systeemfamilies besproken, zoals kolommen, muren, vloeren, plafonds, daken, trappen en hekwerk. U leert hoe u deze systeemfamilies aanmaakt en gebruikt.
Er zijn hoofdstukken over staalbouw en betonbouw. Dit laatste hoofdstuk is nieuw. Over wanden zijn meer dan drie hoofdstukken opgenomen. In dit deel zit ook een hoofdstuk over massa-modeleren (Eng: Mass-modelling) en een hoofdstuk over puntenwolken. (Eng: Point Clouds)

Deel Installatietechniek, 210 blz

De lessen starten met een inleiding in het leidingen tekenen en het samenwerken. Daarna worden de disciplines behandeld. Vervolgens komen de volgende installaties aan bod: Installaties-W Lucht, Warmte, Water en Afvoer, Installatie-E. Niet alleen het modeleren komt aan bod, maar ook berekeningen zoals balansberekening. Er wordt gewerkt met speciale templates waarin honderden installatietechnische families zijn opgenomen. Deze kunt u direct voor uw werk gebruiken.
Nieuw is het hoofdstuk over het aanmaken van connectors en leidingsystemen. In de praktijk zult u namelijk vaak de families van leveranciers downloaden en aanpassen aan het leidingsysteem dat u gebruikt.

Extra Bouwinformatie, 150 blz

Dit deel concentreert zicht op de extra bouwinformatie die het 3D-model aanvult tot BIM. De volgende onderwerpen zijn opgenomen: Ruimtes met vlekkenplannen en tabellen. Samenwerken met onder andere LOD (Level Of Detail) NL-SfB normering en Stabu. Verbouwen met fasering en alternatieven of opties.

Volume modelleren en standaard families, 200 blz

Dit deel richt zich op het bouwen van een volumemodel, massa's en laadbare families, zoals ramen en elektrotechnische componenten.  Deze modellen worden gebruikt in de laadbare families.

Aanpassen, 55 blz

In het deel Aanpassen leert u hoe u lijn- en arceerpatronen kunt maken. Deze kunnen gebruikt worden in de families. Dit hoofdstuk is online beschikbaar.
Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over een inleiding in Dynamo, de visuele programmeertaal voor parameterstudies in Revit.  Wilt u programma's maken die werkzaamheden automatiseren, zoals bijvoorbeeld het veranderen van (gedeelde) parameters of alle families updaten naar de nieuwste versie, dan wordt dit behandeld in het boek "Revit Aanpassen en programmeren" van TEC / CADCollege.

Diversen, 25 blz

In dit deel staan verschillende korte onderwerpen zoals de installatie, afkortingen, extra bibliotheken met families en de index van dit boek.

Instructiefilmpjes en templates

instructiefilm Revit leert u vooral door oefening. Er zijn honderden oefeningen opgenomen in dit boek. Als extra service bij dit boek heeft de auteur tientallen instructiefilmpjes op internet gezet om de oefeningen te demonstreren. Deze makkelijke en eigentijdse manier van leren zorgt voor een extra steuntje in de rug. Kies in het menu links voor Uitgewerkte oefeningen. U kunt de filmpjes nu ook tonen op een tablet computer, zoals een iPad.