CADCollege logo
menu    inhoud        print    contact     cursuskalender    

Cursus Fusion 360

Deze cursus is bedoeld voor startende bedrijven, studenten of uitvinders met een goed idee die deze willen uitwerken tot een werkend prototype. Fusion 360 is een onvervalst CAD CAM ontwikkelomgeving. De cursus is compact, praktisch en eindigt met een fysiek product dat tijdens de cursus ontworpen uitgewerkt en gefreesd is. Ervaren docenten en Nederlandstalig lesmateriaal.


Achtergronden Fusion 360

Eind van de vorige eeuw is de CAD wereld opgeschrikt door nieuwe 3D programma's voor de productie (de maak industrie). Met deze programma's zou een constructeur in een dag productief zijn. Door de heftige concurrentie tussen deze programma's zijn deze snel uitgebreid met nieuwe functionaliteit. Deze programma's zijn nu extreem efficiƫnt voor een middelgroot of groot bedrijf waarbij dezelfde onderdelen op verschillende plaatsen in verschillende machines voorkomen. De snelle ontwikkeling heeft ook een nadeel. De leertijd is veel langer geworden en doordat ieder onderdeel in een los bestand staat is het bestandbeheer complex. In een dag productief kan al lang niet meer.
Met Fusion is een nieuwe start gemaakt. Deze is opgezet vanuit het idee dat u direct een ontwerp kunt uitwerken zonder lange leertijd en zonder speciale CAD computers. Minder functionaliteit, maar wel alles dat u ieder dag nodig heeft.
Dit parametrische 3D programma is gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten. Het kan gebruikt worden om snel iets nieuws op te zetten. U simuleert uw ontwerpen en u maakt CAM bestanden aan om uw prototypen te frezen of u maakt bestand aan voor een 3D print.
Het is niet bedoeld voor een machinefabriek met varianten van producten of voor exact uitgewerkte tekeningen. Het programma Fusion lijkt sterk op Inventor, maar de basis modelleerfuncties en 2D tekenfuncties zijn minder uitgebreid. De meer geavanceerde functies, zoals bijvoorbeeld de Eindige Elementen Methode, CAM of het vrijvormmodelleren zijn juist veel krachtiger dan standaard Inventor of Solid Works.
De prijs is bijzonder. Voor studenten of docenten is het gratis. Voor het bedrijfsleven kost Fusion omgerekend minder dan 1 euro per dag. (Een kop koffie per dag.) U gebruikt dit programma op een Apple computer of op Windows. Omdat een gedeelte van dit programma in de cloud loopt hoeft u bijna niets te installeren. Het programma is goedkoop, snel en makkelijk. Kortom dit is het programma voor iemand die af en toe tekent, maar vooral ontwerpt. 

U leert

U leert de belangrijkste tekentechnieken van Fusion met de volgende cursusonderwerpen:

  • User interface
  • Modelleren
  • Schetsen (eng: Sketch)
  • Constructie-elementen (eng: features)
  • Tekeningen afleiden van een model
  • Samenstellingen
  • Presentaties en fotorealistische plaatjes
  • Samenwerken met meer man in een project.

U kunt na de cursus

- Zelfstandig tekenen met Fusion 360.
- Complexe 3D-varianten maken.
- 2D-werktekeningen / CAM files / 3D print files aanmaken.


Doelgroep Ontwikkelafdeling
Voorkennis niet nodig
Duur 4 dagen
Lesmateriaal Nederlandstalig leerboek Fusion 360
Certificaat Autodesk Authorised Training Centre (ATC), wereldwijd erkend
Plaats CAD-leslokalen, Nijmegen
Data en prijs cursuskalender
Aanmelden

CAD

CAD staat voor Computer Aided Design. De computer met Fusion wordt dan gebruikt om een ontwerp uit te werken en/of te simuleren. In de cursus wordt de beginselen van het CAD ontwerpen uitgelegd. U gebruikt Fusion als parametrisch 3D programma. U maakt onderdelen en samenstellingen. Er wordt in de cursus gewerkt op Windows computers.

Samenwerken

Het programma Fusion is ontwikkeld met samenwerken in gedachte. Een projectteam deelt het ontwerp in de cloud. Iedereen van het projectteam kan ieder moment bij het ontwerp, waar hij of zij ook is, met Windows of Apple. Alle veranderingen worden bijgehouden en u kunt elk moment teruggaan naar een vorige stap. In de historie wordt bijgehouden wie de verandering heeft gemaakt, wanneer en waarom. U kunt bestanden van anderen direct gebruiken ongeacht met welk systeem deze gemaakt zijn. Deze techniek heet AnyCAD. Werkt uw partner met Inventor, Solid works of Solid Edge?: geen probleem. U werkt met hun bestanden en u kunt daarop verder bouwen.

FEA

FEM staat voor Finite Element Analysis. De computer simuleert de spanningen en vervormingen. U kunt met Fusion vooraf bepalen of het onderdeel sterk genoeg is en aanpassen voordat het gemaakt wordt. U kunt lineaire en niet lineaire berekeningen maken. U kunt sterkteberekeningen maken of berekeningen waarbij de temperatuur een rol speelt. De berekening vindt plaats in de Cloud. U maakt dan gebruik van een supercomputer terwijl u zelf misschien een eenvoudige computer gebruikt. Zelfs een Apple computer is mogelijk.

CAM

CAM staat voor Computer Aided Manufacturing. Fusion maakt de bestanden aan voor de aansturing van de frees- of draaibank. Ook hierin gaat Fusion verder dan standaard Inventor. U kunt bijvoorbeeld standaard vijfassige machines aan, terwijl dat voor Inventor een extra is. In de cursus leert u de beginselen van het aanmaken van NC (Numeric Control) bestanden. Er wordt in de cursus gewerkt met een 3D printer en met een NC machine. Het ontwerp dat u in het eerste gedeelte van de cursus heeft aangemaakt, wordt in het tweede deel van de cursus geprint en uitgefreesd.