CADCollege logo

HBO-opleiding, theorie en praktijk

Het eerste deel van de opleiding bestaat uit cursusblokken. Elke richting kent zijn eigen cursusreeks en software. Bij de afsluiting van elk onderdeel krijgt u een Autodesk Certificaat. Tussen de blokken door gaat u de oefeningen uit de cursus herhalen en de opdrachten uitvoeren. Hiervoor krijgt u de CAD-software en het nodige lesmateriaal. Hoe meer oefening, hoe sneller en makkelijker u gaat werken. Dan volgen uw eerste stappen in de praktijk, waarbij u begeleiding krijgt. U gaat een project uitvoeren, als het kan voor uw werk, waarmee u dan ook afstudeert. Gemiddeld doet de student over het hele traject 6 tot 8 maanden.

De opleiding is bedoeld voor technische MBO'ers of deelnemers met MBO werkervaring, die snel en gericht hogerop willen in hun werk. Ook is deze snelle opleiding in te zetten bij een andere HBO-studie als minor / keuzevak en natuurlijk ter aanvulling van een reeds genoten HBO-studie. U kiest een richting uit een van de vier HBO trajecten. Het levert u een officieel HBO-Certificaat op, 25 ECTS (studiepunten)(bij een uitgebreidere minor 30) en bovendien kent Autodesk u de titel ACE toe die u voortaan achter uw naam mag voeren.

CAD College HBO Trajecten
ACE System Manager ACE Mechanical Designer ACE Architectural Designer
  • AutoCAD Gevorderd
  • AutoCAD & VB.NET
  • Inventor Gevorderd
  • Inventor Expert
  • of
  • Fusion 360 Basis
  • Fusion 360 Gevorderd
  • Revit Gevorderd
  • Revit Expert
Praktische eindopdracht en Verslaglegging
HBO-Certificaat & Autodesk Academisch Certificaat &  Titel Autodesk Certified Engineer, ACE 

Uw situatie

U heeft een MBO-getuigschrift:
U bent een CAD-engineer en heeft een MBO-getuigschrift op zak. U wilt uw kennis en vaardigheden vergroten, u voelt voor een specialisatie, kortom u wilt vooruit. TEC biedt u een unieke deeltijdopleiding die snel en gericht uw ambitie realiseert.

U heeft een HBO-getuigschrift:
U heeft reeds uw HBO-getuigschrift op zak, maar wilt zich graag verder ontwikkelen in de CAD-wereld. Of u wilt graag meer papieren behalen door middel van een post-HBO-opleiding en voelt voor CAD-specialisatie. TEC biedt u een unieke deeltijd opleiding die snel en gericht uw ambitie
realiseert.

U studeert en zoekt een minor of keuzevak:
U bent bezig met een HBO-studie en zoekt een Minor / Keuzevak om uw studie aan te vullen. TEC biedt u de mogelijkheid om deze aanvulling te realiseren binnen de CAD-wereld inclusief studiepunten, titel en HBO-certificaat. Voor u wordt de opleiding iets uitgebreider, met daaraan gekoppeld 5 extra studiepunten.

Het HBO-Certificaat

Het HBO-Certificaat is een officieel door de overheid erkend document. Het geeft aan dat u HBO geschoold bent op één bepaald vlak en is daarmee de hoogste opleiding die in AutoCAD, Inventor, 3ds Max of Revit te volgen is. Een gehele 4-jarige HBO opleiding wordt afgesloten met een zogenaamd getuigschrift. Uw Autodesk opleiding is dus een onderdeel van een gehele HBO-opleiding die in dit bijzondere geval met een certificaat wordt afgesloten. Een onderdeel dus, maar wel met een officieel bewijsstuk van uw AutoCAD-, Inventor-, Revit- en/of 3ds Max kennis en -vaardigheid op HBO-niveau.

Uw titel

Aan dit certificaat zit ook een titel vast. U mag zich voortaan een ACE noemen. Dit staat voor 'Autodesk Certified Engineer'. Deze titel leidt, net als MCSE (Microsoft Certified System Engineer), zijn eigen leven binnen de werving van personeel, promotieaangelegenheden en zelfs de uitstraling van een bedrijf met een ACE in dienst.

De studiepunten of ECTS

Wanneer u het HBO-traject gaat gebruiken voor het voltooien van een volledige HBO-opleiding met een getuigschrift, dan is het aantal studiepunten van belang. U krijgt voor de afronding van dit traject, 25 ECTS (European Credit Transfer System). In het geval van een minor wordt de studie uitgebreider en verkrijgt u 30 ECTS.
Het gevolgde programma sluit aan bij NLQF Niveau 5 en 6 (afhankelijk van de richting), dan wel HBO-Niveau 2 en 3 (Associate degree en Bachelor). Een eventuele (technische) vervolgstudie levert u na een half jaar al uw propedeuse. Twee jaar later heeft u uw HBO-getuigschrift binnen en mag u de titel Ing voor uw naam plaatsen. Heeft u al ervaring in onderdelen van de vervolgopleiding dan krijgt u vrijstellingen en kunt u het zelfs in totaal binnen anderhalf jaar halen!

De toelating en doorstroming

De toelatingseisen zijn een MBO getuigschrift en in sommige gevallen een AutoCAD of Inventor of Revitcertificaat van een Basis- of Updatecursus in de nieuwste versie.

Alternatieve toelating:
Heeft u geen MBO-getuigschrift, maar uw niveau is aantoonbaar gelijkwaardig door werkervaring, danbent u ook van harte welkom. Heeft u geen certificaat maar wel AutoCAD, Inventor c.q. Revit -ervaring inde laatste versie, dan vindt er eerst een toelatingsgesprek plaats.

Toelating via een omweg:
Heeft u te weinig of geen ervaring dan volgt u eerst een AutoCAD, Inventor of Revit -Basiscursus.

Vrijstelling binnen de opleiding:
Er wordt voor maximaal een (1) cursusonderdeel vrijstelling gegeven binnen een HBO-richting indien u het benodigde cursusonderdeel al eens heeft gevolgd in de nieuwste versie. Bij het traject System Manager gaan we u dan op een hoger plan brengen. U stroomt in bij de tweede sessie van het traject en gaat door tot een sessie hoger dan gewoonlijk. Verderop in deze brochure treft u meer over de toelatingseisen aan.

En als het niet lukt ..
Bent u eenmaal gestart met de HBO opleiding dan volgt na afloop van de eerste sessie een advies. Mocht blijken dat uw kennis- en vaardigheden, ondanks de voorzorgen bij de toelating, te laag zijn, dan krijgt u advies om alsnog eerst een Basis- of Updatecursus te volgen of de opleiding te stoppen. De kosten van de HBO opleiding worden in dat geval teruggebracht tot enkel de administratie- en de kosten van de door u al gevolgde cursus.

De verschillende HBO-Trajecten

U kiest een richting binnen de verschillende HBO-Trajecten. De ACE System Manager begeleidt en beheert de AutoCAD toepassingen voor een zo efficiënt mogelijke praktijk binnen de tekenkamer.
De richting ACE Mechanical Designer is bestemd voor de werktuigbouwkundige ontwerper. Hij specialiseert zich in Inventor of Fusion 360 en het ontwerpen van nieuwe producten. In het geval u nog extra ondersteuning nodig heeft op het gebied van de tekenregels in de werktuigbouwkunde krijgt u toegang via internet tot een educatief programma hierover.
De richting ACE Architectural Designer maakt van u een specialist in het 3D digitaal bouwen. Met Revit en eventueel ook 3ds Max voegt u informatie aan objecten waardoor een model ontstaat voor verschillende toepassingen (BIM). In het geval u nog extra ondersteuning nodig heeft op het gebied van de tekenregels in de bouw krijgt u toegang via internet tot een educatief programma hierover. Na elk cursusonderdeel ontvangt u een deelname certificaat van Autodesk (ATC certificaat).

De afstudeeropdracht

Na het doorlopen van de cursussen wordt een afstudeeropdracht samengesteld. Dit gaat in nauw overleg met u. De opdracht kan namelijk in zijn geheel binnen uw werkzaamheden passen. Het kan zelfs zo zijn dat uw bedrijf plannen heeft op het gebied van CAD en u deze precies binnen uw opleiding kan laten verwezenlijken. Zolang de opdracht maar van voldoende niveau is. Op deze manier krijgt het bedrijf namelijk ook professionele begeleiding van TEC bij dit project. De begeleiding bestaat uit vraag en antwoorden via email of telefoon en minimaal twee maal werkoverleg bij TEC. Een werkoverleg vindt plaats tijdens twee terugkomdagen en mocht u meer hulp nodig hebben, op afspraak.

Het examen

Met de resultaten van uw afstudeeropdracht stelt u een rapport samen. Deze presenteert u samen met uw tekeningen of programma aan de examencommissie bij TEC ter plaatse. De examencommissie beoordeelt u op de omvang- en de diepgang van uw project, het verslag, de presentatie en de verdediging.

Kwaliteitswaarborg

Kwaliteitswaarborg vindt plaats conform de richtlijnen van de Hogeschool SDO in Etten-Leur, welke ook zorg draagt voor het HBO-certificaat. Het opleidingstraject vindt niet plaats bij de SDO maar bij (de externe opleider) TEC/CAD College in Nijmegen. Toetsmomenten worden afgenomen in Nijmegen door docenten van de Hogeschool van Amsterdam. Door deze scheiding van opleiden en toetsen wordt volledige objectiviteit gegarandeerd ten aanzien van de studentresultaten. Niet alleen vanwege deze objectiviteit bent u in goede handen, ook de unieke opleidingsdidactiek van TEC/CADCollege (al meerdere malen bekroond met een award) staat garant voor een succesvol eindresultaat.

Vraag de uitgebreide HBO-brochure aan of bel TEC voor meer informatie (024) 3565677.
Wilt u dit HBO-traject doen binnen een minor, vraag dan naar de extra Minor-informatie.

De kosten voor de gehele opleiding inclusief software en afstuderen zijn '3495,€“ excl. BTW.