CADCollege logo

Online Cursus Tekeninglezen Bouw en Installatietechniek W + E


In deze online cursus leert u in 16 tot 20 uur de regels van de technische tekening in de bouw. De cursus is bedoeld voor medewerkers die tekeningen moeten lezen en is een opstap voor medewerkers die de technische tekeningen moeten maken. De cursus is gebaseerd op Nederlandse tekenregels met de projectie die gebruikt wordt in Nederland.

Cursusgegevens

Doelgroep Medewerkers bouw die technische tekeningen moeten lezen / maken
Voorkennis niet nodig
Duur 16 - 24 uur
Lesmateriaal Nederlandstalige lessen in de cloud
Certificaat CADCollege certificaat met cijferlijst
Plaats Thuis of op uw werk
Niveau VMBO/MBO
Tijd en duur Ieder moment dat het u uitkomt. Bv: 4 maanden 1 uur per week
Prijs: Euro 140,- incl. BTW
Aanmelden


Compleet

Naast deze lessen heeft u niets meer nodig om tekeningen te leren lezen. In totaal bevat Tekeninglezen Bouw meer dan 300 verschillende opgaven.

ALG1 Plattegronden, doorsneden

 • alg_1_1 Begane grond
 • alg_1_2 Verdiepingen
 • alg_1mt Moduletest

In het eerste deel van deze module wordt de plattegrondtekening uitgelegd. Er wordt een huis getoond. Een aantal onderdelen aan de buitenzijde van het huis worden benoemd en aangewezen. Een mes doorsnijdt het huis. Het gedeelte boven de doorsnijding wordt van het huis getild. Het huis wordt nu schuin en vervolgens recht van boven bekeken. Naast het huis verschijnt de plattegrondtekening. De ruimten en huisraad worden benoemd en lichten op in de tekening en in de plattegrond. Bij de oefeningen wordt de plattegrondtekening en de scheve projectie van het doorsneden huis getoond. Met een pijl wordt een muur in de plattegrondtekening of in de projectie aangewezen. De cursist moet deze in de andere afbeelding aanwijzen. Het tweede gedeelte behandelt plattegronden en doorsnijdingen van een huis met verdiepingen. Een rijtjeshuis wordt rechts op het scherm getoond. Dit huis wordt horizontaal doorsneden op de begane grond. Hierna wordt de plattegrondtekening van de begane grond links getoond. Op dezelfde manier wordt het huis doorsneden op de verdieping, op de zolder en bij de fundering. Links wordt de bijbehorende plattegrondtekening getoond.

ALG2 Tekeningsoorten, bouwkundige symbolen

 • alg_2_1 Tekeningsoorten
 • alg_2_2 Muurdoorbrekingen
 • alg_2_3 Vloer / trap
 • alg_2_4 Sanitair en meubels
 • alg_2mt Moduletest Tekeningen/symbolen

Deze module behandelt verschillende tekeningsoorten en bouwkundige symbolen volgens NEN 114. De tekeningsoorten die aan bod komen zijn: situatietekening, bestektekening, verzameltekening van kozijnen en detailtekening. De bouwkundige symbolen die behandeld worden zijn: muurdoorbrekingen, balklaag, vloeren en trappen, keuken, sanitair en meubilair. Bij de theorie wordt een afbeelding van de werkelijke bouwkundige constructie rechts op het scherm getoond en het bijbehorende symbool links. De oefeningen worden gegeven in de vorm van meerkeuze vragen. Bij de eindtoets wordt een bestektekening gebruikt.

PAD3 Bemating

 • Pad_3_1 Bemating
 • Pad_3mt Moduletest

In dit hoofdstuk wordt de bemating behandeld volgens NEN 3535. In de theorie worden de volgende onderwerpen besproken: de onderdelen waaruit een bemating is opgebouwd, de inschrijving in doorsnede van hout, de eenheid van de maat, de schaal van de tekening, peil en N.A.P. Bij de eindtoets wordt de bestektekening naast de computer gebruikt. De vragen zijn invulvragen en ja-nee vragen.

PAD4 Materialen en arceringen

 • Pad_4_1 Doorsnede
 • Pad_4_2 Timmermaterialen
 • Pad_4_3 Steenachtig materiaal
 • Pad_4_4 Metalen
 • Pad_4_5 Speciale materialen
 • Pad_4mt Moduletoets Materialen Arcering

Deze module behandelt de arcering van materialen in een tekening volgens NEN 47. In het eerste gedeelte wordt de doorsnede behandeld. Getoond wordt hoe vlakken van verschillende onderdelen in het doorsnijdingsvlak een eigen arcering krijgen. De materialen en arceringen van materialen worden in vier hoofdgroepen behandeld: timmermaterialen, steenachtige materialen, metalen, diverse materialen.

PAD5 Herkennen constructies A

 • Pad_5_1 Funderingen
 • Pad_5_2 Verticaal steunpunt
 • Pad_5_3 Vloeren en plafonds
 • Pad_5_4 Daken en kappen
 • Pad_5_6 Moduletest Constructies

Deze module behandelt een aantal bouwkundige constructies zoals: functie, onderdelen en funderingsoorten, verticale steunpunten, bouwsoorten, benaming steenvlakken en stapelbouw, metselverbanden, lateien, vloeren en plafonds, vloerconstructies, onderdelen van een verdiepingsvloer met haakanker en met strijkbalk-anker, balklagen, elementvloer en betonvloer, daken en kappen, functie van een dak, daksoorten, samengestelde dakvlakken, kapconstructies en onderdelen van een plat dak.

PAD6 Herkennen constructies B

 • Pad_6_1 Kozijnen
 • Pad_6_2 Trappen
 • Pad_6_3 Afbouw
 • Pad_6mt Moduletest Constructies

Deze module behandelt een aantal bouwkundige constructies. De onderwerpen die behandeld worden zijn: kozijnen, onderdelen van een kozijn, standaarddetails (series) en codering, dorpels en stijlen in de tekening, trappen, benaming van onderdelen van een houten trap van aantrede tot stootbord, afbouw, onderdelen van de afbouw, gevelelement en lichte scheidingswanden.

PID1 CV Installaties

 • pid_1_1 Leidingen
 • pid_1_2 leidingen 2
 • pid_1_3 cv symbolen
 • pid_1mt Moduletest

In het eerste deel van deze module worden de leidingen behandeld, vervolgens de symbolen en als laatste wordt getoetst of de cursist de juiste leiding of het juiste symbool kan plaatsen in een plattegrondtekening.

PID2 Gas Installaties

 • pid_1_1 leidingen1
 • pid_1_2 leidingen 2
 • pad_7_2 gas symbolen
 • pid_2mt moduletest

In het eerste deel van deze module worden de leidingen behandeld, vervolgens de symbolen en als laatste wordt getoetst of de cursist de juiste leiding of het juiste symbool kan plaatsen in een plattegrondtekening.

PID3 Water Installaties

 • pid_1_1 leidingen 1
 • pid_1_2 leidingen 2
 • pad_7_3 water symbolen
 • pid_3mt moduletest

In het eerste deel van deze module worden de leidingen behandeld, vervolgens de symbolen en als laatste wordt getoetst of de cursist de juiste leiding of het juiste symbool kan plaatsen in een plattegrondtekening.


PED1 Schema's en schakelingen

ped_1_1 Schema's
ped_1_2 Schakelingen
ped_1mt Moduletest Schema's
Aan de hand van een hal met een zwakstroominstallatie worden de volgende drie schema's uitgelegd.

- installatietekening
- bedradingsschema
- stroomkringschema

De les begint met een isometrische afbeelding van de hal met een belinstallatie. De verschillende onderdelen worden benoemd. De hal wordt langzaam gedraaid of uitgeklapt zodat respectievelijk de installatietekening of het bedradingsschema ontstaat. Het bedradingsschema wordt veranderd in het stroomkringschema. De symbolen van een bel-installatie die horen bij ieder van de verschillende schema's worden besproken. In thema 2 van deze module worden aan de hand van een serie animaties vijf schakelingen van lichtinstallaties besproken

- Enkelpolig
- Dubbelpolig
- Serie-schakeling
- Wisselschakeling
- Kruisschakeling

PED2 Symbolen elektrotechniek

Ped_2_1 Normen
Ped_2_2 Lasdozen
Ped_2_3 Lichtpunten
Ped_2_4 Schakelaars
Ped_2_5 Wandcontactdozen
Ped_2mt Moduletest Symbolen
In deze module worden verschillende componenten en hun symbolen besproken. De bespreking vindt plaats op basis van ruimtelijke afbeeldingen.

In de opgaven worden deze symbolen niet alleen los getoetst, maar ook als onderdeel van een installatietekening. De cursist moet in de tekening dan het getoonde symbool aanwijzen.

PED3 Leidingen

Ped_3_1 zak-, stijgleidingen
Ped_3_2 draden en leidingen
Ped_3_3 leidingsystemen
Ped_3mt Moduletest Leidingen
Aan de hand van isometrische afbeeldingen van een gebouw met verdiepingen worden zak- en stijgleidingen uitgelegd. Aan de rechter kant van het scherm staat symbolisch een gebouw. Dit gebouw bestaat slechts uit een aantal schakelkasten, een aantal vloeren en leidingen. De leiding die besproken wordt is in helder blauw weergegeven. Aan de linker kant wordt het bijbehorende symbool in de installatietekening getoond.

In thema 2 worden de benamingen en kleuren van verschillende draden en de symbolen van leidingen behandeld.

In thema 3 komen verschillende leidingsystemen aan bod:

- hoofdleidingsysteem
- centraaldoossysteem
- gemodificeerd centraaldoossysteem

In dit laatste thema wordt weer gebruik gemaakt van complete installatie tekeningen. Het aantal Eindtoetsen is iets groter dan bij de andere modules.

PED4 Stroomkringschema's

Ped_4_1 Stroomkringschema's
Ped_4mt Moduletest
Deze module wijkt af van de vorige modules, omdat het aspect van tekening maken wordt behandeld en niet het tekeninglezen zoals in de vorige modules. Deze module kan daarom zonder problemen worden overgeslagen. In deze module worden alle vereisten voor een juist stroomkringschema besproken.

- aftakkingen
- plaats van de elementen
- referenties van de contacten

De duur van deze module is beperkt tot een half uur. Het niveau van deze module is hoger dan de vorige modules.